van 1 chiều lò xo

Giới thiệu van 1 chiều lò xo

Van 1 chiều lò xo Tất cả van 1 chiều kể cả van 1 chiều lò xo đều có chung nhiệm vụ trên đường ống. Đó chính là cho phép lưu chất qua van, đường ống theo một chiều nhất định. Tránh hiện tượng nước chảy ngược trở lại gây hư hại cho các thiết…